padi segenggam dengan senang hati, lebih baik daripada padi selumbung dengan bersusah hati

Maksud: Kesenangan hati lebih berharga daripada kekayaan

berkongsi