pagar kampung

Maksud: Pengawal keamanan desa, pagar desa

berkongsi