pagar hidup

Maksud: Pagar yang terdiri daripada pohon-pohon kecil

berkongsi