pagi tidak dibuang, senja tidak dikejar

Maksud: Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya

berkongsi