panjang muncung

Maksud: Suka mempercakapkan hal orang lain

berkongsi