pantang kelintasan

Maksud: Orang sombong yang tidak mahu di bawahan orang

berkongsi