papan lupi

Maksud: Papan tebal yang dipasang di pinggir perahu sebagai pelindung

berkongsi