patah dahan tempat bernaung, patah lantai tempat berpijak

Maksud: Tidak ada lagi (habis langsung) tempat meminta pertolongan dan lain-lain

berkongsi