patah di tengah

Maksud: Pekerjaan yang tidak selesai

berkongsi