patah batu hatinya

Maksud: Habis seluruh kemahuannya (minatnya) untuk meneruskan pekerjaan dan lain-lain

berkongsi