patah perang

Maksud: Kalah dalam peperangan

berkongsi