penyu bertelur beratus-ratus senyap, ayam bertelur sebiji riuh sekampung

Maksud: Orang yang berusaha dalam senyap beroleh banyak hasil berbanding yang sedikit diperoleh tetepi diheboh-hebohkan.

Contoh ayat: Jangan diheboh-hebohkan kejayaan awak agar tidak terjadi seperti penyu bertelur beratus-ratus senyap, ayam bertelur sebiji riuh sekampung.

berkongsi