pepat di luar rencong di dalam

Maksud: Orang yang lahirnya baik tetapi di hatinya jahat

berkongsi