pepat di luar pancung di dalam

Maksud: Rupanya baik tetapi hatinya jahat

berkongsi