perang mulut

Maksud: Bertengkar.

Contoh ayat: Daun pokok rambutan menjadi punca perang mulut antara Mak Siput dan Mak Siti.

berkongsi