perang mendada

Maksud: Perang atau pergaduhan seorang lawan seorang

berkongsi