perang sabil

Maksud: Perang kerana mempertahankan agama Islam

berkongsi