perang saraf

Maksud: Perang dengan usaha menjatuhkan moral pihak lawan

berkongsi