percaya angin

Maksud: Percaya kepada khabar yang belum tentu kebenarannya

berkongsi