perempuan cabul

Maksud: Perempuan yang berkelakuan buruk

berkongsi