pijat menjadi kura-kura

Maksud: Orang kecil (hina) menjadi orang besar (mulia)

berkongsi