pokok pangkal

Maksud: Ciri-ciri atau sebab-musabab yang menjadi dasar

berkongsi