potong kambing

Maksud: Pesta makan dan minum atau kenduri

berkongsi