pucuk pimpinan

Maksud: Pemimpin mutlak dalam sesebuah negeri atau persatuan

berkongsi