putih dikejar, hitam tak dapat

Maksud: Keuntungan dan lain-lain yang diharapkan tidak diperoleh sedangkan keuntungan dan lain-lain yang di dalam tangan habis hilang

berkongsi