putih kapas boleh dilihat, putih hati berkeadaan

Maksud: Putih atau lurus hati seseorang itu dapat dilihat pada keadaannya (tingkah lakunya)

berkongsi