putus kelikir, rampung hidung

Maksud: Perselisihan yang tidak mungkin diselesaikan lagi

berkongsi