putus muafakat

Maksud: Sudah mendapat persetujuan.

berkongsi