putus kelikir rompong hidung

Maksud: Sengketa yang tidak dapat diselesaikan (diperdamaikan) lagi

berkongsi