raga menanti pecah

Maksud: Perkara kecil yang akan mendatangkan bencana yang besar

berkongsi