rahsia alam

Maksud: Keadaan alam yang belum diselidiki orang.

berkongsi