raja adil raja disembah, raja tak adil raja disanggah

Maksud: Raja yang adil disayangi, dan raja yang zalim dibenci

berkongsi