raja badar

Maksud: Kain putih yang halus.

berkongsi