rantau jauh diulangi, rantau dekat dikendana

Maksud: Pemimpin yang selalu menjaga anak buahnya yang jauh dan dekat

berkongsi