rasa pedih cuping telinga

Maksud: Marah kerana mendengar sesuatu yang tidak patut

berkongsi