rasam minyak ke minyak, rasam air ke air

Maksud: Setiap orang mencari (pulang kepada) golongannya sendiri

berkongsi