retak melampaui tara

Maksud: Perbuatan yang melampaui batas

berkongsi