retak batu

Maksud: Perselisihan yang tidak dapat didamaikan

berkongsi