rosak tapai kerana ragi

Maksud: Pekerjaan yang tidak cermat tidak akan sempurna.

Contoh ayat: Setiap pekerja perlu melakukan sesuatu tugas dengan berhati-hati sebab rosak tapai kerana ragi.

berkongsi