rukun syarat

Maksud: Sesuatu yang harus menurut adat

berkongsi