rumah papak

Maksud: Rumah yang atapnya rata

berkongsi