sakit menimpa sesal terlambat

Maksud: Perbuatan yang terlanjur dan tidak dapat diubah lagi

berkongsi