sakit telinga

Maksud: Benci mendengar sesuatu.

berkongsi