salah adat

Maksud: Tidak mengikut adat.

berkongsi