salah jalan

Maksud: Melakukan sesuatu yang buruk kerana diberi tunjuk ajar yang salah

berkongsi