salah kata

Maksud: Mengatakan sesuatu yang tidak sebagaimana sepatutnya

berkongsi