sama seperahu

Maksud: Orang yang sama-sama terlibat dalam suatu perkara, sekiranya berlaku kesusahan, kesemuanya akan menanggung akibat juga

berkongsi