sampan ada pengayuh tidak

Maksud: Kekurangan syarat untuk melakukan sesuatu

berkongsi