samun sakal berdarah tangan

Maksud: Sesuatu yang diperiksa (disiasat) hendaklah ada buktinya

berkongsi