sangga bunuh

Maksud: Penangkal yang melindungi diri supaya tidak terbunuh dalam medan peperangan

berkongsi